Accord Group
NLENFR
Value Proposition

We hanteren een geïntegreerde en holistische benadering waarbij werk en mensen worden gezien als twee zijden van dezelfde medaille.
Accord Group voegt waarde toe door het linken van de capability van een individu aan de complexiteit van een functie, rol of organisatie én door het aligneren van de persoonlijke en organisatorische waarden. 

Onze unieke Levels of Work methodologie onderbouwt dit met 50 jaar wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Onze tools hebben hun waarde bewezen op elk continent en in elke sector, en zijn bovendien gevalideerd door talrijke onafhankelijke internationale studies.

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology