Accord Group
NLENFR
Ethiek

Accord Group respecteert de ethische standaarden en professionele gedragscode van de Association of Executive Search Consultants.

Accord Group:
• garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie die het krijgt van haar klanten en kandidaten; 
• beschouwt eerlijkheid, objectiviteit en nauwkeurigheid als de grondslag van haar relatie met klanten en kandidaten en zal geen misleidende informatie geven;
• verbindt zich ertoe niet te zoeken naar kandidaten binnen de organisatie van een klant gedurende twee jaar na de afronding van de laatste opdracht, de "off limits" periode;
• geeft nooit nieuwe vacatures door aan kandidaten die het aangesteld heeft, zelfs niet na de "off limits" periode; 
• handelt als een onafhankelijke adviseur: we willen een onafhankelijke en objectieve mening geven en we proberen een kandidaat nooit aan een klant te "verkopen"; 
• stelt nooit dezelfde kandidaat aan twee verschillende klanten tegelijk voor; 
• aanvaardt nooit betaling om voor iemand een vaste functie te zoeken; 
• betaalt niet om een zoekopdracht binnen te halen.

Accord Group is officieel gemachtigd om executive search diensten aan te bieden onder volgende licenties: VG.222.B  |  B-AB08.025  |  W.RS.517

 

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology