Accord Group
NLENFR
Meerwaarde

De juiste kandidaat vinden is het resultaat van een duidelijk inzicht in de context - de aansluiting bij uw strategische doelstellingen - én de perfecte match tussen functie en kandidaat.

Hoe hoger het senior level, hoe vaker executives te maken krijgen met: 
   •  meer ambiguïteit en complexiteit; 
   •  langere tijdshorizonten en meer onzekerheid; 
   •  een ruimer intern netwerk van beïnvloeding en samenwerking;
   •  een meer proactieve interactie met de externe omgeving en een grotere strategische waardecreatie.

Dankzij onze state-of-the-art diagnose tools kunnen we bepalen hoeveel en welke uitdagingen een functie inhoudt. Door ons te concentreren op het mentale verwerkingsvermogen van de kandidaat, worden complexiteit en capability op elkaar afgestemd.

 

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology