Accord Group
NLENFR
Benadering

Als een kandidaat alleen promotie maakt omdat hij goed presteert in zijn huidige functie, komt hij vaak onder grote druk te staan. In de literatuur wordt dit omschreven als het “Peter Principle” en verwijst het naar mensen die promotie maken tot "ze hun niveau van incompetentie bereiken." Een oud gezegde, maar nog altijd even waar!

Efficiënte beslissingen nemen in een omgeving die steeds complexer en dubbelzinniger wordt, dat is de sleutel tot succes. En hoe hoger het senior level, hoe belangrijker die beslissingen worden, want dan nemen ook de onzekerheden en ambiguïteit toe. Uiteraard spelen ook kennis, vaardigheden en ervaring een rol in de beslissingen die mensen nemen.

Op basis van onderzoek uitgevoerd door Elliott Jaques naar de overeenstemming tussen het mentale verwerkingsvermogen van een kandidaat en de uitdagingen van een functie, biedt Accord Group uitgebreide assessment en development diensten aan die: 
• huidige en toekomstige mentale verwerkingsvermogen in kaart brengen 
• competenties openbaren 
• inzicht geven in opvolgings- en talent management


 

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology