Accord Group
NLENFR
Hoge predictieve validiteit

Accord Group kan helpen om de competentie en het potentieel van mensen, teams en organisaties in te schatten, te evalueren en te voorspellen.

Onze tools hebben hun nut bewezen in tal van bedrijfssectoren en zijn cultureel en gender fair. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van Jaques' instrumenten resulteert in een predictieve validiteit van min. 0,80: ver boven de voorspelbaarheidswaarde van traditionele assessment centers, dus. De meeste studies geven zelfs een validiteit tot 0,92.

 

  

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology