Accord Group
NLENFR
Board Review

In het licht van de huidige globale normen volstaat een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur niet langer om het vereiste niveau van corporate governance te bereiken .

Recente crisissen en schandalen, waarbij de betrokken bedrijven schijnbaar geleid werden door prestigieuze Raden van Bestuur en Executive teams, zitten nog fris in het geheugen. 

Met haar Board Practice kan Accord Group haar klanten helpen om hun manier van handelen en werken op dit vlak te beoordelen en te verbeteren.
Board Review-verslagen reiken de Voorzitter en de Raad van Bestuur aangepaste richtlijnen aan om hun corporate governance af te stemmen op de hoogste normen, rekening houdend met de specifieke eisen van hun activiteiten en hun aandeelhoudersstructuur.

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology