Accord Group
NLENFR
Management Review

Er is steeds meer behoefte aan extern advies en ondersteuning tijdens het prestatiebeoordelingsproces van senior managers en executives.

We helpen Raden van Bestuur en CEO's van publieke organisaties en privébedrijven al jaren bij de jaarlijkse prestatiebeoordeling van hun top executives. Om dit proces te ondersteunen, heeft Accord Group een online software tool ontwikkeld om 360° prestatiebeoordelingen tijdig en vlot uit te voeren.


 

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology