Accord Group
NLENFR
Benadering

Een efficiënte organisatiestructuur is essentieel om de strategische doelstellingen te bereiken. Structuren moeten dynamisch zijn om snel te kunnen inspelen op de veranderende omgeving.

Samenwerken met Accord Group betekent: 
• een sterk presterende organisatiecultuur;
• duidelijke functieverantwoordelijkheden;
• gepaste niveaus van empowerment;
• sterker performantiebeheer gekoppeld aan verantwoordelijkheden;
• een onderbouwd talent en succession management programma;
• persoonlijke en professionele ontwikkeling gelinkt aan functieniveau en potentieel; 
• opportuniteiten voor een meer gerichte coaching en mentoring.

Met ruim 20 jaar ervaring in dit domein, biedt Accord Group haar klanten bovendien de beste verloningsstrategieën aan om top talent aan te trekken en te behouden.

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology