Accord Group
NLENFR
Meerwaarde

Bij onze benadering van organisatie- en functiestructuren gaan we na welke unieke taken vervuld moeten worden op diverse niveaus binnen een organisatie. Het aantal niveaus hangt af van de complexiteit van de externe eisen die aan de organisatie worden gesteld. Deze worden gedeeltelijk bepaald door de nationale, internationale of globale context en de strategische aanpak. 

Onze unieke invalshoek verzekert dat elke organisatie:
• het perfecte evenwicht vindt tussen lange termijn maatstaven voor succes en korte termijn efficiëntie;
• de juiste balans heeft tussen leefbaarheid (financiële ratio's, marktaandelen...) en kwalitatieve indicatoren (brand loyalty, reputatie...);
• haar verloningspolitiek en -processen connecteert met haar strategische intent en haar waarden zodat de link wordt gelegd tussen de strategische functievereisten, de capaciteiten van elke functiehouder en zijn/haar salarispakket. 

| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology