Accord Group
NLENFR
Ethiek
Accord Group past de Professionele Gedragscode inzake executive interim management toe.

• Aanvaarding van de opdracht – Accord Group garandeert dat wanneer ze de opdracht aanvaardt, ze ook effectief alles in het werk stelt om de geschikte Transitie Managers binnen de week of – bij hoogdringendheid binnen 48 uur - aan de opdrachtgever voor te stellen;
• Persoonlijke intake - Accord Group zal steeds een persoonlijk intakegesprek houden met de opdrachtgever. De vertrouwelijkheid van de informatie wordt, indien gewenst, gewaarborgd door een vertrouwelijkheidsovereenkomst;
• Kandidaten - Accord Group zal enkel kandidaten voorstellen die:
          - grondig gescreend zijn: dit gebeurt op basis van één of meerdere interviews, specifiek in het kader van de opdracht 
          - beschikbaar zijn om de opdracht uit te voeren 
          - een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend
          - toestemming hebben gegeven om hun kandidatuur voor te stellen voor deze specifieke opdracht 
          - beschikken over een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering
          - voor de uitvoering van de opdracht niet in overtreding zijn met een specifiek niet-concurrentiebeding
• Communicatie - Accord Group houdt de voorgestelde kandidaten op de hoogte van de reële voortgang in de selectieprocedure. Naast de weerhouden kandidaat worden alle andere kandidaten onverwijld op de hoogte gebracht van de keuze van de opdrachtgever;
• Overeenkomst - Accord Group ondertekent een middelenverbintenis met de opdrachtgever en een onderaannemingsovereenkomst met de Transitie Manager. Beide overeenkomsten worden bij voorkeur voor de aanvang van de opdracht ondertekend;
• Ethisch ondernemen - Accord Group respecteert de fiscale en sociale wetgeving en past enkel eerlijke handelspraktijken toe, zowel in haar relatie met opdrachtgevers als met Transitie Managers.
| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Hungary | India | Italy | Mexico | New Zeeland | Poland | Romania | Russian Federation | Singapore | Slovakia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | The Netherlands | Turkey | United Arab Emirates | United Kingdom | United States
OTYS Recruiting Technology