Vacancies > Finance & Administration < Back to vacancies

Administratief, Financieel en Logistiek Directeur | Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Context | Organization

Als ‘Administratief, Financieel & Logistiek Directeur’ bent u de eindverantwoordelijke voor het beheer en het leiden van de volgende departementen: 1. Aankoop & Logistiek (17 medewerkers), 2. Regionale Administratie (38 medewerkers), 3. Onthaal, Facturatie en Exploitatie Zorgcentrale (17 medewerkers), 4. Infrastructuur & Gebouwen (inclusief assistentiewoningen) en 5. Financieel Beleid en Boekhouding.

De 5 afdelingsverantwoordelijken zijn uw directe medewerkers. Zelf rapporteert u aan onze Algemeen Directeur. U ontwikkelt een beleid voor uw afdelingen ter ondersteuning van de overkoepelende bedrijfsstrategie. Als directielid hebt u ook zelf een stem in het bepalen van deze strategie. U bent als coachende leider gericht op de verdere ontwikkeling van uw teamleden en de vaardigheden en expertise van uw medewerkers. U bent gericht op een performante dienstverlening die beantwoordt aan onze 5 kwaliteitsdimensies (veilig, effectief, patiëntgericht, efficiënt en continu). U staat in, voor de opmaak en de opvolging van de jaarlijkse budgetten. U brengt de behoeften binnen uw afdelingen in kaart en zorgt voor een bevredigende en trefzekere oplossing. 

Profile

 • U genoot een Masteropleiding in een economische of juridische richting en u kunt terugblikken op een aanzienlijke ervaring op enkele van de vermelde domeinen in een leidinggevende rol. 
 • Meer in het bijzonder hebt u minstens 5 jaar ervaring in financieel beleid enerzijds en het aansturen van een logistieke afdeling (bij voorkeur in de dienstensector) anderzijds. Bij voorkeur hebt u ook ervaring in aankoopbeleid en hebt u kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten. Idealiter hebt u ook ervaring in het aansturen, opzetten, optimaliseren en beheren van administratieve processen. 
 • U bent een inspirerende en coachende leider met uitstekende communicatieve vaardigheden die erin slaagt zijn medewerkers permanent te motiveren en te ‘challengen’.
 • Offer

 • U maakt deel uit van een stabiele zorgorganisatie met een sterke marktpositie in een groeiende sector door de steeds belangrijker wordende eerstelijnsverpleging. 
 • Als ‘Directeur’ oefent u een functie uit met impact op strategisch niveau en geniet u een hoge graad van autonomie op uw eigen en brede professionele domein.
 • Interested?

  You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

  We assure discretion and confidentiality.